Viilkatused

Ehitame eterniit­, kivi­ ja terasprofiiilkatuseid. Soojustame katusealuse puhurvillaga.

Paigaldatavad katused:

  • Eterniitkatused ( asbestivabad plaadid, erienvad toonid )
  • Kivikatused ( Katusetark OÜ on Monier katusekivi volitatud paigaldaja )
  • Terasprofiilkatused ( trapets, kivi ja muud profiilid )
  • Valtskatused ( Klassik ja topeltvalts )
  • Bituumensindelkatused ( Katepal, Icopal jne.)

Korstende ladumine ja remont.
Räästakastide ja vihmaveesüsteemide paigaldus, vihmaveedrenaaž.
Avariitööd.

Kõigi katuste plekkosad, vihmavee äravoolusüsteemid, parpetikatted, korstnamütsid ja muud erikohad on võimalik valmistada meie plekitöökojas nn. "rätsepatööna".